KDD LEI

GLEIF je akreditiral KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia). Z akreditacijo, KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia), izpolnjuje vse zahteve akreditacije, ki jih je določila Global Legal Entity Identifier Foundation, in je v celoti akreditirana kot lokalna poslovna enota, pooblaščena za izdajanje LEI v njej odobrenih pravnih redih.

LEI lahko hitro in preprosto pridobite pri KDD za ceno 78,07 EUR (DDV ni vključen). Dodeljena LEI velja eno leto. Po preteku enega leta je potrebno podaljšanje veljavnosti LEI. Letno nadomestilo za vzdrževanje LEI znaša 41,13 EUR (DDV ni vključen).

Prav tako lahko h KDD prenesete v vzdrževanje LEI, ki ste jo pridobili v tujini.

Pobuda za povezavo med ISIN in LEI

Obveščamo vas, da sta 4. septembra 2018, ANNA (Association of National Numbering Agencies) in GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) objavila podpis nove pobude, ki bo nudila povezavo med ISIN (International Securities Identification Number) in LEI (Legal Entity Identifier). Povezava bo izboljšala preglednost izpostavljenosti do izdajateljev, saj bo nudila prikaz povezave med izdajateljem in vrednostnimi papirji, ki jih je isti izdajatelj izdal.

Nova globalna pobuda bo povezala nove oziroma opuščene ISIN kode z njim ustreznim LEI. S povezovanjem dveh ISO standardov, bodo podjetja lahko združila podatke, ki so potrebni za jasen pregled njihove izpostavljenosti do določenega izdajatelja in z njim povezanih pravnih oseb. Ko bo izvedena, bo tabela povezav ISIN-LEI na voljo vsem, brez omejitev ter brezplačno, na spletnih straneh GLEIF in ANNA.

Za več informacij lahko sledite naslednjim povezavam:

ANNA: ANNA and GLEIF join forces on ISIN LEI initiative

GLEIF Blog: ANNA and GLEIF Join Forces on ISIN-to-LEI Mapping Initiative

GLEIF Update: GLEIF and LEI News

Kaj je LEI

LEI (Legal Entity Identifier) je mednarodna oznaka pravnih oseb v svetovnem sistemu, ki povezuje ključne referenčne informacije, ki omogočajo jasno in enotno razpoznavnost pravnih oseb, dejavnih na svetovnih finančnih trgih.

Pobudo za oblikovanje mednarodnega sistema identifikatorja pravnih oseb GLEIS (Global Legal Entity Identifier System) je na zahtevo skupine držav G20 po negativni izkušnji z razpoznavo udeležencev finančnih transakcij v času zadnje finančne krize prevzel mednarodni odbor za finančno stabilnost FSB (Financial Stability Board). GLEIS naj bi tako s pomočjo enolične identifikacijske kode v svetovnem merilu omogočil hitro:

- identifikacijo neposrednih udeležencev finančnih transakcij (t.i. 'Level 1', ki preko odgovora na vprašanje 'kdo je kdo' razkriva osnovne informacije o imetniku LEI; slednje je sestavni del informacij o posameznem imetniku LEI že od vzpostavitve sistema LEI dalje);

- identifikacijo zapletenih korporacijskih povezav (t.i. 'Level 2', ki odgovarja na vprašanje 'kdo je v lasti koga' ter razkriva podatke o morebitnem razmerju odvisnosti imetnika LEI, in sicer do njegove neposredno nadrejene (obvladujoče) družbe oziroma do najvišje (krovne) nadrejene družbe; slednje se je v nabor informacij o posameznem imetniku LEI vključilo s 1.5.2017)

- identifikacijo povezav med vrednostnimi papirji ter njihovim izdajateljem (t.i. 'Level 3', ki je predvidena kot tretja stopnja razvoja sistema LEI).

Operativna vzpostavitev tega sistema je naloga neprofitne organizacije GLEIF (Global LEI Foundation), ki je bila ustanovljena julija 2014 in ki jo nadzoruje mednarodni nadzorni odbor ROC (Regulatory Oversight Committe). Odbor, ki združuje več kot 50 regulatorjev ter interesnih skupin z vsega sveta (v Sloveniji je član odbora Banka Slovenije), odobri lokalne operativne (registratorske) enote LOU (Local Operation Unit), ki dodeljujejo LEI.

V Sloveniji je dovoljenje za dodeljevanje oziroma vzdrževanje LEI prejela KDD.

KDD na zahtevo pravne osebe dodeli oziroma prenese LEI ter skrbi za vzdrževanje, to je preverjanje, spreminjanje ali dopolnjevanje referenčnih informacij pravne osebe.

Seznam LEI, ki jih vzdržuje KDD, s pripadajočimi referenčnimi informacijami KDD objavlja na spletni strani.

Za dodelitev ali prenos v vzdrževanje LEI je potrebna registracija.

Če menite, da so objavljeni podatki o LEI oziroma pravni osebi ali skladu netočni ali nepopolni, nas o tem obvestite s pomočjo obrazca (Pravna oseba - Izpodbijanje, Sklad - Izpodbijanje).

Kako do nove LEI?

Postopek za dodelitev poteka v naslednjih štirih korakih:

 1. Registracija
  1. Ustvarite si uporabniški račun.
  2. Po uspešni registraciji prejmete potrdilo o uspešni registraciji.
 2. Oddaja zahteve
  1. Prijavite se v aplikacijo KDDLEI.
  2. Oddajte zahtevo za dodelitev z zahtevanimi podatki ter dokazili.
 3. Preverjanje podatkov in plačilo nadomestila
  1. Preverite vpisane podatke in poravnajte račun za nadomestilo.
 4. Dodelitev LEI in objava
  1. Po prejemu plačila KDD opravi postopek verifikacije.
  2. Po izpolnitvi pogojev KDD dodeli LEI in jo objavi.

Natančnejši opis postopka z navedbo dokumentov, ki jih morate priložiti zahtevi, je opisan v dokumentih Uporabniški priročnik in KDDLEI - Splošni pogoji.

Že imate LEI in bi jo v vzdrževanje radi prenesli k nam?

Postopek za prenos LEI poteka v naslednjih štirih korakih:

 1. Registracija
  1. Ustvarite si uporabniški račun.
  2. Po uspešni registraciji prejmete potrdilo o uspešni registraciji.
 2. Oddaja zahteve
  1. Prijavite se v aplikacijo KDDLEI.
  2. Oddajte zahtevo za prenos z zahtevanimi podatki ter dokazili.
 3. Preverjanje podatkov
  1. KDD opravi postopek verifikacije
 4. Prenos LEI in objava
  1. Po izpolnitvi pogojev KDD prenese LEI in jo objavi.

Natančnejši opis postopka z navedbo dokumentov, ki jih morate priložiti zahtevi, je opisan v dokumentih Uporabniški priročnik in KDDLEI - Splošni pogoji.