SL EN

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je LEI?

LEI (Legal Entity Identifier) je enolična oznaka pravnih oseb v mednarodnem identifikacijskem sistemu. Povezuje ključne referenčne informacije, ki omogočajo jasno in enotno razpoznavnost pravnih oseb in skladov, dejavnih na svetovnih finančnih trgih.

Sestavlja jo 20 alfa-numeričnih znakov, dodeljenih v skladu z ISO standardom 17442/2012.

Prva štiri mesta v kodi zaseda enoličen razpoznavni predznak in označuje dodeljevalca kode. Razpoznavni predznak dodeli mednarodni nadzorni odbor (ROC).

Sledita dva rezervna numerična znaka (00), na mestih od 7-18 je enajst naključno generiranih znakov, ki se nanašajo na pravno osebo. Zadnji dve mesti sta kontrolni številki v skladu s standardom ISO/IEC 7064 (MOD 97-100).

Kdo potrebuje LEI?

V skladu s standardom ISO17442 naj bi LEI imela vsaka pravna oseba oziroma sklad, ki je udeležena v finančnih transakcijah, vendar obveznosti določa nacionalni pravni sistem oziroma regulator. Trenutno LEI potrebujejo pravne osebe oziroma skladi, ki sklepajo posle z izvedenimi finančnimi instrumenti in ki so zavezane poročanju v skladu z Uredbo EU št 648/2012 Evropskega parlamenta in sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (EMIR).

Seznam predpisov, ki določajo zavezance za poročanje oziroma identifikacijo LEI, je dostopen na spletni strani ustanove, ki skrbi za sistem upravljanja LEI - Global LEI Foundation ali GLEIF.

Katere podatke o pravni osebi oziroma skladu zajema LEI?
 • Firma oz. ime pravne osebe ali sklada
 • Poslovni naslov
 • Matična številka
 • Ime in država poslovnega registra
 • Pravnoorganizacijska oblika
 • Podatki o morebitnem prenehanju
 • Datum prve registracije LEI
 • Datum zadnjega ažuriranja podatkov
 • Datum in razlog za neaktivnost LEI

Z razvojem standarda se lahko nabor podatkov razširi.

Zakaj naj za dodelitev ali vzdrževanje LEI izberem KDD?

KDD si je z dolgoletnimi izkušnjami na področju zagotavljanja sodobne, varne in transparentne podpore trgu kapitala pridobila zaupanje številnih partnerjev. Kot nacionalna registracijska enota in članica svetovnega združenja nacionalnih registracijskih agencij ANNA tako že več kot 20 let dodeljuje mednarodni identifikacijski oznaki ISIN (International Securities Identification Number) ter CFI (Classification of Financial Instruments) izdanim vrednostnim papirjem oziroma finančnim instrumentom.

Poleg pridobljenih izkušenj pri vodenju obsežnejših registrov in dodeljevanju mednarodnih oznak ter strokovnosti vam pri KDD zagotavljamo tudi hiter, preprost, cenovno ugoden in uporabniku prijazen postopek pridobitve LEI ali prenosa LEI v vzdrževanje.

Kako oddam zahtevo za dodelitev ali prenos LEI v KDD?
 • prek naše spletne strani s predhodnim vpisom (registracijo),
 • po e-pošti: kddlei@kdd.si
 • po pošti: KDD d.o.o., Tivolska c. 48, 1000 Ljubljana.
Kaj mora vsebovati zahteva za dodelitev KDDLEI?

Zahtevani podatki so navedeni v Uporabniškem priročniku KDDLEI.

LEI smo že pridobili v tujini in jo vodi tuja lokalna operativna enota. Lahko LEI prenesemo v vzdrževanje pri KDD?

Seveda. Ne glede na to, katera operativna enota vam je LEI dodelila, jo lahko prenesete v vzdrževanje pri KDD.

Kje lahko najdem že dodeljene ali vzdrževane LEI?

Vsaka lokalna operativna enota objavlja seznam LEI, ki jih vzdržuje. Seznam LEI, ki jih vzdržuje KDD, se dnevno osvežuje in je dostopen na spletni strani KDDLEI.

Zbirni seznam vseh izdanih LEI, ki jih vzdržujejo različne lokalne operativne enote, je dostopen na spletni strani organizacije GLEIF.

Naša družba ima sedež v Sloveniji, ampak posluje tudi v tujini. Ali potrebujem za tujino dodatno LEI, ki mi jo dodeli lokalna operativna enota (LOU) v tisti državi?

Ne, vsaki pravni osebi je dodeljena le ena LEI, ki velja po vsem svetu.

Koliko znaša strošek dodelitve in vzdrževanja LEI?

Povezava do cenika KDD.

Katere storitve so vključene v nadomestilo za dodelitev in vzdrževanje LEI?

V skladu z zahtevami LEI standarda KDD preverja in z imetnikom LEI usklajuje ažurnost in točnost podatkov. Če so podatki točni in veljavni, so skupaj z LEI javnosti dosegljivi na naših spletnih straneh.

 • Sprejem in pregled zahteve
 • Preverjanje, ali vlagatelju zahteve LEI že ni bila dodeljena
 • Zbiranje, redno preverjanje in obnavljanje pravilnih podatkov o pravni osebi
 • Brezplačno objavljanje podatkov na spletni strani
 • Pozivanje imetnika LEI k podaljšanju veljavnosti/obnovitvi kode
 • Plačilo nadomestila organizaciji, ki vodi svetovni sistem LEI (GLEIF)
Kaj je neposredno nadrejena (obvladujoča) družba in kaj je najvišja (krovna) nadrejena družba?

LEI ROC sledi naslednjim definicijam:

 • Neposredno nadrejena (obvladujoča) družba pravne osebe X je definirana kot pravna oseba, ki pripravlja konsolidirane izkaze, ki vključujejo družbo X, na najnižjem nivoju.
 • Najvišja (krovna) nadrejena družba pravne osebe x je opredeljena kot pravna oseba, ki pripravlja konsolidirane izkaze, ki vključujejo družbo X, na najvišjem nivoju.
Kje lahko dobim več pojasnil?

Za pojasnila in dodatne informacije nam lahko pišete na e-naslov kddlei@kdd.si ali nas pokličete po telefonu 01 307 3500.

Na vrh