Elektronske storitve

Letni izpis stanja je izpis stanja vrednostnih papirjev v centralnem registru na 31.12. preteklega leta. Pridobitev letnega izpisa stanja je brezplačna.

Izpis stanja na izbrani dan je izpis stanja vrednostnih papirjev v centralnem registru na poljubno izbrani pretekli dan. Za pridobitev izpisa na izbrani dan je potrebno plačati nadomestilo po tarifi KDD (16,45 EUR za pravne in 4,93 EUR za fizične osebe, DDV je vključen v ceno).

Pred uporabo obrazca za opustitev vrednostnih papirjev preko spleta potrebujete nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo. Pridobite ga pri enem izmed akreditiranih overiteljev (POSTArCA, HALCOM-CA, SIGEN-CA, AC-NLB)

Opustitev vrednostnih papirjev je nepreklicna in trajna odpoved vrednostnim papirjem in vsem pravicam, ki izhajajo iz njih.

Opustitev se opravi s prenosom vrednostnih papirjev v breme imetnikovega računa in v dobro računa za opustitev.

Če želi imetnik opustiti vrednostne papirje, ki se nahajajo na ukinjenem registrskem računu (račun, ki ga ne vodi noben član KDD), lahko elektronsko poda zahtevo za opustitev z vpisom elektronskega obrazca.

OPOMBA: Ob uporabi operacijskega sistema Android opustitev vrednostnih papirjev preko spleta ni mogoča!