Elektronske storitve

Letni izpis stanja je izpis stanja vrednostnih papirjev v centralnem registru na 31.12. preteklega leta. Pridobitev letnega izpisa stanja je brezplačna.

Izpis stanja na izbrani dan je izpis stanja vrednostnih papirjev v centralnem registru na poljubno izbrani pretekli dan. Za pridobitev izpisa na izbrani dan je potrebno plačati nadomestilo po tarifi KDD (16,24 EUR za pravne osebe; DDV je vključen v ceno).

Pred uporabo obrazca za opustitev vrednostnih papirjev preko spleta potrebujete nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo. Pridobite ga pri enem izmed akreditiranih overiteljev (POSTArCA, HALCOM-CA, SIGEN-CA, AC-NLB)

Opustitev vrednostnih papirjev je nepreklicna in trajna odpoved vrednostnim papirjem in vsem pravicam, ki izhajajo iz njih.

Opustitev se opravi s prenosom vrednostnih papirjev v breme imetnikovega računa in v dobro računa za opustitev.

Če želi imetnik opustiti vrednostne papirje, ki se nahajajo na registrskem računu (račun, ki ga ne vodi noben član KDD), lahko elektronsko poda zahtevo za opustitev z vpisom elektronskega obrazca.

OPOMBA: Ob uporabi operacijskega sistema Android opustitev vrednostnih papirjev preko spleta ni mogoča!