Pridobitev izpisa stanja

Letni izpis stanja je izpis stanja vrednostnih papirjev v centralnem registru na 31.12. preteklega leta. Pridobitev letnega izpisa stanja je brezplačna.

Izpis stanja na izbrani dan je izpis stanja vrednostnih papirjev v centralnem registru na poljubno izbrani pretekli dan. Za pridobitev izpisa na izbrani dan je potrebno plačati nadomestilo po tarifi KDD (16,24 EUR za pravne osebe; DDV je vključen v ceno).