EN SL

Pridobitev izpisa po pošti

Želim prejeti letni izpis po pošti na naslov, ki je vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (za fizične osebe je to naslov za vročanje, če je tak naslov vpisan v centralnem registru, sicer je to naslov stalnega prebivališča; za pravne osebe je to poslovni naslov).

Identifikacijska številka imetnika: *

Captcha code...

Prepišite znake, ki jih vidite na sliki:

* Prosimo, da vnesete identifikacijsko številko, ki se uporablja v CRVP sistemu.