EN SL

Pridobitev izpisa na izbrani dan (proti plačilu nadomestila)

I

Želim prejeti izpis stanja na izbrani dan po pošti na naslov, ki je vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (za fizične osebe je to naslov stalnega prebivališča; za pravne osebe je to poslovni naslov).

Izpis stanja na dan:

Identifikacijska številka imetnika: *

Captcha code...

Prepišite znake, ki jih vidite na sliki:

* Prosimo, da vnesete identifikacijsko številko, ki se uporablja v CRVP sistemu.