SL EN

Izpostavljene storitve

P Prido­bitev nove LEI šte­vilke

Želite pridobiti novo LEI številko?

Preberi več
P Prenos LEI šte­vilke

Želite prenesti LEI številko na KDD?

Preberi več
V Vse o LEI

Dodatne informacije o LEI.

Preberi več

Iskalnik LEI

Iskani izraz

Dokumenti

V naslednjih dokumentih najdete natančen opis poteka pridobitve ali prenosa LEI:

Cenik KDD – čistopis.PDF 407,1 kB
Uporabniški priročnik.PDF 692,6 kB
Pravilnik KDDLEI.PDF 363,9 kB
Pooblastilo za zastopanje KDDLEI.PDF 131,6 kB
Pravna oseba - Dodelitev LEI.PDF 175 kB
Pravna oseba - Prenos LEI na KDD.PDF 176,8 kB
Pravna oseba - Vzdrževanje LEI.PDF 219,5 kB
Sklad - Dodelitev LEI.PDF 178,1 kB
Sklad - Prenos LEI na KDD.PDF 177,6 kB
Sklad - Vzdrževanje LEI.PDF 175,6 kB

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je LEI?

LEI (Legal Entity Identifier) je enolična oznaka pravnih oseb v mednarodnem identifikacijskem sistemu. Povezuje ključne referenčne informacije, ki omogočajo jasno in enotno razpoznavnost pravnih oseb, dejavnih na svetovnih finančnih trgih.

Sestavlja jo 20 alfa-numeričnih znakov, dodeljenih v skladu z ISO standardom 17442/2012.

Prva štiri mesta v kodi zaseda enoličen razpoznavni predznak in označuje dodeljevalca kode. Razpoznavni predznak dodeli mednarodni nadzorni odbor (ROC).

Sledita dva rezervna numerična znaka (00), na mestih od 7-18 je enajst naključno generiranih znakov, ki se nanašajo na pravno osebo. Zadnji dve mesti sta kontrolni številki v skladu s standardom ISO/IEC 7064 (MOD 97-100).

Zakaj potrebujete LEI številko?

V skladu s standardom ISO17442 naj bi LEI imela vsaka pravna oseba oziroma sklad, ki je udeležena v finančnih transakcijah, vendar obveznosti določa nacionalni pravni sistem oziroma regulator. Trenutno LEI potrebujejo pravne osebe oziroma skladi, ki sklepajo posle z izvedenimi finančnimi instrumenti in ki so zavezane poročanju v skladu z Uredbo EU št 648/2012 Evropskega parlamenta in sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (EMIR).

Seznam predpisov, ki določajo zavezance za poročanje oziroma identifikacijo LEI, je dostopen na spletni strani ustanove, ki skrbi za sistem upravljanja LEI - Global LEI Foundation ali GLEIF.

Kako do nove LEI številke?
  • prek naše spletne strani s predhodnim vpisom (registracijo),
  • po e-pošti: kddlei@kdd.si
  • po pošti: KDD d.d., Tivolska c. 48, 1000 Ljubljana.
Že imate LEI številko in bi jo radi prenesli v vzdrževanje pri KDD?

Ne glede na to, katera operativna enota vam je LEI dodelila, jo lahko prenesete v vzdrževanje pri KDD.