SL EN

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je LEI?

LEI (Legal Entity Identifier) je enolična oznaka pravnih oseb v mednarodnem identifikacijskem sistemu. Povezuje ključne referenčne informacije, ki omogočajo jasno in enotno razpoznavnost pravnih oseb in skladov, dejavnih na svetovnih finančnih trgih.

Sestavlja jo 20 alfa-numeričnih znakov, dodeljenih v skladu z ISO standardom 17442/2012.

Prva štiri mesta v kodi zaseda enoličen razpoznavni predznak in označuje dodeljevalca kode. Razpoznavni predznak dodeli mednarodni nadzorni odbor (ROC).

Sledita dva rezervna numerična znaka (00), na mestih od 7-18 je enajst naključno generiranih znakov, ki se nanašajo na pravno osebo. Zadnji dve mesti sta kontrolni številki v skladu s standardom ISO/IEC 7064 (MOD 97-100).

Kdo potrebuje LEI?

V skladu s standardom ISO17442 naj bi LEI imela vsaka pravna oseba oziroma sklad, ki je udeležena v finančnih transakcijah, vendar obveznosti določa nacionalni pravni red oziroma pooblaščeni regulatorji finančnega trga.

Seznam predpisov, ki opredeljujejo subjekte z obveznostjo pridobitve LEI, je dostopen na spletni strani institucije, ki upravlja sistem LEI - Global LEI Foundation ali GLEIF.

Katere podatke vsebuje LEI

LEI številko sestavljajo podatki na 1. in 2. stopnji. Podatki 1. stopnje podajajo odgovor na vprašanje „kdo je kdo". Podatki 2. stopnje pa odgovarjajo na vprašanje „kdo je lastnik koga“, kar omogoča identifikacijo neposredno nadrejenih in najvišje nadrejene družbe določene pravne osebe.

Katere podatke pravne osebe oziroma sklada zajema LEI?

Kot že omenjeno je za pridobitev LEI potrebno posredovati podatke prve (1.) in druge (2.) stopnje. Več o vsebini podatkov:

1. STOPNJA

 Pravna oseba  Sklad
 Firma  Firma
 Poslovni naslov  Poslovni naslov
 Naslov izpostave  Naslov izpostave
 Matična številka  Matična številka
 Pravnoorganizacijska oblika        Pravnoorganizacijska oblika
 Država  Država
 LEI in/ali ime krovnega sklada      

2. STOPNJA

 Pravna oseba ima nadrejene družbe  Pravna oseba ni v razmerju odvisnosti
 Poročajte o direktno in ultimativno nadrejeni družbi na način, da:  Pravna oseba je podrejena pravnim osebam, ki niso zavezane izdelati konsolidiranih računovodskih izkazov
 • vpišete LEI številko direktno in ultimativno nadrejene družbe  Ni znana oseba, ki bi obvladovala pravno osebo, (npr. razpršeno lastništvo delniške družbe)
 • če nadrejene družbe nimajo LEI številke, vpišite podatke o družbah kot na prvi stopnji  Pravna oseba je v odvisnem razmerju s fizično osebo, brez vmesne pravne osebe, ki bi ustrezala definiciji nadrejene družbe

Opredelite izjemo od poročanja o nadrejenih družbah

  • Obstoj zakonskih ali drugih regulatornih ovir za posredovanje ali objavo podatkov o odvisnem razmerju
  • Nadrejena družba ne soglaša s pridobitvijo LEI
  • Obstoj pravnih zavez, ki preprečujejo posredovanje ali objavo podatkov o odvisnem razmerju (razen zakonskih in regulatornih), npr. statutarne ali pogodbene
  • Nastanek škode za pravno osebo ali relevantno neposredno nadrejeno (obvladujočo) pravno osebo v primeru razkritja podatkov o odvisnem razmerju ni izključen.
  • Razkritje podatkov o odvisnem razmerju bi imelo za posledico nastanek škode za pravno osebo ali relevantno neposredno nadrejeno (obvladujočo) pravno osebo.
Kaj je neposredno nadrejena (obvladujoča) družba in kaj je najvišja (krovna) nadrejena družba?

LEI ROC sledi naslednjim definicijam:

  • Neposredno nadrejena (obvladujoča) družba pravne osebe X je definirana kot pravna oseba, ki pripravlja konsolidirane izkaze, ki vključujejo družbo X, na najnižjem nivoju in katere delež presega 50%
  • Najvišja (krovna) nadrejena družba pravne osebe X je opredeljena kot pravna oseba, ki pripravlja konsolidirane izkaze, ki vključujejo družbo X, na najvišjem nivoju in katere delež presega 50%.
Ali je potrebno poročati o podrejenih družbah?

Ne, potrebno je zgolj poročanje o nadrejenih družbah.

Koliko znaša strošek dodelitve in vzdrževanja LEI?

Enkratno nadomestilo za dodelitev LEI znaša: 78,07 EUR (DDV ni vključen). Dodeljena LEI velja eno leto od dneva dodelitve.

Po preteku enega leta je potrebno podaljšati veljavnost LEI. Letno nadomestilo za vzdrževanje LEI znaša 41,13 EUR (DDV ni vključen).

V znesek nadomestila je vključeno nadomestilo, ki ga KDD kot LOU plačuje krovni organizaciji GLEIF. Višina tega nadomestila je enaka za vse lokalne operativne enote in trenutno znaša 10 EUR (11 USD) na dodeljeno LEI.

LEI smo že pridobili v tujini in jo vodi tuja lokalna operativna enota. Lahko LEI prenesemo v vzdrževanje pri KDD?

Seveda. Ne glede na to, katera operativna enota vam je LEI dodelila, jo lahko prenesete v vzdrževanje pri KDD.

Koliko znaša strošek prenosa LEI v vzdrževanje pri KDD in kaj moram storiti?

Prenos LEI je brezplačen. Svojo LEI lahko prosto prenašate med različnimi LOU (lokalno operativnimi LEI enotami). Celoten postopek prenosa vodi KDD, vse, kar morate storiti, je vložiti zahtevo za prenos LEI.

Naša družba ima sedež v Sloveniji, ampak posluje tudi v tujini. Ali potrebujem za tujino dodatno LEI, ki mi jo dodeli lokalna operativna enota (LOU) v tisti državi?

Ne, vsaki pravni osebi je dodeljena le ena LEI, ki jo uporablja po vsem svetu.

Pravnim osebam iz katerih držav KDD dodeljuje LEI?

KDD dodeljuje LEI pravnim osebam in skladom, ki so registrirani v državah Evrope, Južne Amerike, Azije, Avstralije in Nove Zelandije.

Zakaj naj za dodelitev ali vzdrževanje LEI izberem KDD?

KDD si je z dolgoletnimi izkušnjami na področju zagotavljanja sodobne, varne in transparentne podpore trgu kapitala pridobila zaupanje številnih partnerjev. Kot nacionalna registracijska enota in članica svetovnega združenja nacionalnih registracijskih agencij ANNA tako že več kot 20 let dodeljuje mednarodni identifikacijski oznaki ISIN (International Securities Identification Number) in CFI (Classification of Financial Instruments) ter zadnjih nekaj let tudi FISN kode (Financial Instrument Short Name) , izdanim vrednostnim papirjem oziroma finančnim instrumentom.

Poleg pridobljenih izkušenj pri vodenju obsežnejših registrov in dodeljevanju mednarodnih oznak ter strokovnosti vam pri KDD zagotavljamo tudi hiter, preprost, cenovno ugoden in uporabniku prijazen postopek pridobitve LEI ali prenosa LEI v vzdrževanje.

Kako oddam zahtevo za dodelitev ali prenos LEI v vzdrževanje pri KDD?
  • prek naše spletne strani s predhodnim vpisom (registracijo),
  • po e-pošti: kddlei@kdd.si
  • po pošti: KDD d.d., Tivolska c. 48, 1000 Ljubljana.
Kje lahko najdem že dodeljene ali vzdrževane LEI?

Vsaka lokalna operativna enota objavlja seznam LEI, ki jih vzdržuje. Seznam LEI, ki jih vzdržuje KDD, se dnevno osvežuje in je dostopen na spletni strani KDDLEI.

Zbirni seznam vseh izdanih LEI, ki jih vzdržujejo različne lokalne operativne enote, je dostopen na spletni strani organizacije GLEIF.

Kje lahko dobim več pojasnil?

Za pojasnila in dodatne informacije nam lahko pišete na e-naslov kddlei@kdd.si ali nas pokličete po telefonu 01 307 3500.